Adatkezelési tájékoztató

FIGYELEM!

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán küldött levél útján a DOKTOR NATUR Kft 1162 Budapest, szent Korona u. 208. levelezési címre,vagy a szerződésben megjelölt elektronikus levélcímről (e-mail) küldött levél útján a info@doktornatur.hu e-mail címre.

ADATKEZELÉS

Adatkezelő: Huszti Tibor ügyvezető igazgató

A rejtvény/kérdőív válaszokat beküldők számára kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, elérhetőségi telefonszám.

A rendezvényeinken megjelenteknek a jelenléti ív kitöltése szabad akaratból történik, annak kitöltése, a jelenlévők bármely adatának megadása nem kötelező. A jelenléti íven megadott adatok kezelése tárgyévet követő év január 15-ével megszűnik, a jelenléti ívek visszavonhatatlanul megsemmisítésre kerülnek.

BEVEZETÉS; HATÁLYA

A DOKTOR NATUR Kft. (DOKTOR NATUR, minket ill. mi) által kiadott jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást adjunk az adatok általunk történő gyűjtéséről, felhasználásáról és közléséről.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a jelen honlapon, szórólapokon, újságban megjelentetett rejtvényeken/kérdőíveken keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik. A rejtvény/kérdőív válaszokat beküldők számára kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, elérhetőségi telefonszám.

SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatok gyűjtése. (Személyes adatnak) tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgy mint név, születési név, anyja neve, születési hely/idő, foglalkozás, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási címet is), telefonszám, e-mail cím, személyi azonosító okmány száma. Személyes adatokat akkor kérünk Öntől, ha részt akar venni ajánlatainkban és programjainkon, vagy más módon közvetlenül juttat el hozzánk adatot, terméket vásárol, vagy más módon lép velünk kapcsolatba. 

Személyes adatok felhasználása.  A személyes adatokat az alábbi célokra használhatjuk:

– konkrétan azokra a célokra, amelyekkel kapcsolatban az adatközlésre sor került, beleértve, de nem kizárólagosan az ajánlatkérésekre adott választ, kérések feldolgozását és teljesítését;

– tájékoztatás küldése az Ön részére a velünk való kapcsolatról és ügyletekről;

– az érdeklődésére esetleg számot tartó termékeink, szolgáltatásaink, programjaink és kínálatunk bemutatása e-mail-ben, SMS-ben, telefonon, vagy levélben;

– kapcsolatunk személyre szabása, beleértve az Ön igényéhez igazított termékek és ajánlatok küldését;

– belső üzleti célokra, úgy mint adatelemzések, auditok, új termékfejlesztések, a honlap fejlesztése, szolgáltatásaink javítása, felhasználási trendek meghatározása, promóciós kampányaink hatékonyságának értékelése; 

– biztosítani a nyereményjátékokon, versenyeken és egyéb promóciókon való részvételt, ezen tevékenységek bonyolítása

– rendelés összeállítására és teljesítésére, vagy termékek és szolgáltatások más módon való nyújtására, pl. fizetések feldolgozása, rendelések szállítása, ügyféllel való kommunikáció vásárlással kapcsolatban és vevőszolgálat biztosítása; valamint

Személyes adatok megosztása. Személyes adatait kiadhatjuk:

– a DOKTOR NATUR-nak különböző szolgáltatásokat, különösen az alábbiakat honlap működtetés, adatelemzés, fizetések feldolgozása, rendelés teljesítés, infrastruktúra biztosítás, számítástechnikai szolgáltatás, vevőszolgálati tevékenység.

– a DOKTOR NATUR Kft. kapcsolatfelvétel, rendelés teljesítés és szolgáltatás nyújtása céljából;

– harmadik feleknek az üzletrész, az eszközök ill. a készlet egészének, vagy egy részének átszervezés, egyesülés, értékesítés, közös vállalkozás, megbízás, átruházás és egyéb rendelkezés miatti átadása céljából (beleértve a csőd-, vagy más hasonló eljárások céljára való adatközlést); valamint

– az általunk szükségesnek és megfelelőnek ítélt esetekben: (a) a vonatkozó törvényi előírások szerint, beleértve a székhely szerinti országon kívüli törvényeket; (b) a jogi eljárások betartása érdekében; (c) az állami és kormányzati szervektől érkező megkeresések teljesítése céljából, beleértve a székhely szerinti országon kívüli hatóságoktól érkező megkereséseket is; (d) általános üzleti feltételeink betartatása érdekében; (e) saját és leányvállalataink tevékenységének védelme érdekében; (f) saját, és/vagy leányvállalataink, az Önök és mások jogainak, adatainak, biztonságának ill. tulajdonának védelme érdekében; és (g) az általunk esetlegesen elszenvedendő kár enyhítése és korlátozása érdekében.

NEM SZEMÉLYES ADATOK

Nem-személyes adatok gyűjtése. (Nem-személyes adatoknak) minősülnek azok az adatok, amelyek nem teszik lehetővé a személy pontos azonosítását, úgy mint:

– böngészési információk 

– a cookie-k, pixel címkék és más módszerek segítségével szerzett adatok 

 Mi és külső szolgáltatóink is különféle módon juthatunk hozzá nem-személyes adatokhoz.  Például

– adatgyűjtés az ügyfél számítógépének típusáról (Windows ill. Macintosh), a képernyő felbontásról, operációs rendszer verziójáról, az Internet böngésző típusáról és verziójáról, 

– demográfiai adatok gyűjtése, mint lakhely, iskolázottság, foglalkozás, életkor, nem, valamint egyéb adatok, mint pl. kedvenc szabadidős tevékenység, különleges érdeklődés, ezen információk önkéntes megadásával. Ha ezeket az adatokat nem párosítjuk a személyes adatokkal, akkor személy szerint senkihez nem köthetők az adatok.

Adatok összesítése.  A személyes adatokat összesíthetjük úgy, hogy az összesített adatok alapján nem azonosítható konkrét személy, pl. ha a személyes adatok alapján kiszámítjuk, hogy az adott körzetben lakók hány százaléka tartozik vevőink közé. Bizonyos esetekben a nem-személyes adatokat összekapcsolhatjuk a személyes adatokkal (például a név és a földrajzi hely összekapcsolása). Ha bármilyen nem-személyes adatot személyes adathoz kötünk, a létrejövő információt mindaddig személyes adatként kezeljük, amíg az összekapcsolás fennáll.

Nem-személyes adatok felhasználása és megosztása.  Mivel a nem-személyes adatok nem azonosítják Önt személy szerint, ezért ezeket az adatokat bármely célra gyűjthetjük, felhasználhatjuk, ill. kiadhatjuk.

SÜTIK ÉS MÁS MÓDSZEREK

Sütik (Cookies):  Mi és külső szolgáltatóink egyaránt használhatunk (sütiket – cookie) az oldalon. A sütik segítségével a web szerver nyilvántartási és más célokból adatokat továbbíthat a számítógépre. A sütiket és egyéb módszereket többek között arra használjuk, hogy személyre szabottabb információval lássuk el ügyfeleinket, megkönnyítsük az oldalhoz való folyamatos hozzáférést és annak használatát.  A látogatóknak is megengedjük sütik használatát weboldalunkon. Ha nem szeretné, hogy a sütiken keresztül adatgyűjtésre kerüljön sor, minden böngészőben nagyon egyszerűen le lehet tiltani a sütik használatát.  

 Pixel címkék és más módszerek: Az átlátszó GIF-k egyedi azonosítóval ellátott pici grafikák, amelyeknek a funkciója a sütikéhez hasonló. A sütikkel ellentétben azonban, amelyek a számítógép merevlemezén tárolódnak az átlátszó GIF-k láthatatlanul beépülnek a weboldalak lapjaiba. Az oldalon mi is használhatunk átlátszó GIF-ket (más néven web irányjelzőket, web bugokat (számítógépes programhibákat) ill. pixel címkéket) többek között azért, hogy követni tudjuk az oldal látogatóinak tevékenységét és statisztikát készítsünk az oldal használatáról és a válaszadási arányról. Mi és külső szolgáltatóink is használhatunk átlátszó GIF-ket a HTML-formátumú e-mail üzenetekben, hogy követni tudjuk az e-mail válaszok arányát, felmérhessük marketing kampányaink sikerét, megállapítsuk, hogy e-mailjeinket mikor nézik meg és továbbítják.

Oldal analitikák: A DOKTOR NATUR együttműködhet olyan külső szolgáltatókkal, akik az itt leírt módszereket alkalmazzák honlap analitikák készítéséhez, amelyek segítségével követni tudjuk és meg tudjuk ismerni, hogy látogatóink hogyan használják oldalunkat.

IP CÍMEK

Hogyan gyűjtünk IP címeket

Az Ön (IP címe) egy szám, amit az Internet szolgáltatója (ISP) automatikusan hozzárendel az Ön által használt számítógéphez.

Ha valaki az oldalunkra látogat a szerver napló fájlok az IP címet azonosítják és automatikusan beléptetik, megjegyzik a tartózkodási időt és a honlapon belül meglátogatott oldalakat.  Az IP címek gyűjtése általános internetes gyakorlat és számos weboldal automatikusan végzi ezt. 

IP címek használata és közzététele

Az IP címek felhasználhatók az oldal kihasználtságának mérésére, szerver problémák azonosítására, csalások leleplezésére, valamint az oldal kezelésére. Emellett az IP címeket a személyes adatokkal azonos célokra használhatjuk és tehetjük közzé. Felhívjuk a figyelmet, hogy az IP címeket, a szerver napló fájlok és a kapcsolódó információ nem-személyes adatként kezeli, kivéve ha a vonatkozó törvények másként rendelkeznek. 

KÜLSŐ FELEK WEBOLDALAI

Oldalunkról elérhetők harmadik felek által üzemeltetett weboldalak. Az oldalunkról elérhető, vagy abba beépített, külső felek által üzemeltetett internetes hirdetési weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget. Egy linknek az oldalon való elhelyezése nem jelenti a csatolt oldal általunk való jóváhagyását.

BIZTONSÁG

A birtokunkban lévő személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai és adminisztratív eszközökkel biztosítjuk. Sajnos az interneten ill. más adattároló rendszereken folyó egyetlen adatátvitel nem tekinthető 100%-ban biztonságosnak. Ha úgy érzi, hogy a velünk való kapcsolattartás már nem biztonságos, kérjük, azonnal értesítsen bennünket a problémárólinfo@doktornatur.hu vagy DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208.

VÁLASZTÁS

Ha szeretné elkerülni, hogy a DOKTOR NATUR-tól marketing és/vagy promóciós ajánlatokat kapjon, ezt az alábbi címre küldött kéréssel érheti el: info@doktornatur.hu vagy küldjön levelet a DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. címre.

Minden kérést a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk kielégíteni.

HOZZÁFÉRÉS

Ha a korábban nekünk küldött személyes adatról szeretne tájékoztatást kérni, illetve szeretné azokat felülvizsgálni, javítani, vagy törölni, lépjen velünk kapcsolatba: info@doktornatur.hu vagy DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. Kérésében kérjük, világosan jelölje meg, hogy melyik adatot szeretné megváltoztatni vagy törölni. Mindent megteszünk azért, hogy a lehető leghamarabb, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban válaszoljunk. 

MEGŐRZÉS 

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Adatvédelmi Nyilatkozat által meghatározott célok elérése azt szükségessé teszi, kivéve ha a törvény hosszabb őrzési időszakot tesz lehetővé, ill. enged meg. 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT AKTUALIZÁLÁSA

Az Adatvédelmi Nyilatkozat bármiféle változtatása akkor válik hatályossá, ha a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot a honlapon közzétesszük. Ha ezen változtatások után lép velünk kapcsolatba, az a módosított adatvédelmi Nyilatkozat elfogadását jelenti.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA

Ha az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk e-mail-ben az info@doktornatur.hu  címen, vagy küldjön levelet a DOKTOR NATUR Kft; 1162 Budapest; Szent Korona u. 208. címre. Mivel az e-mail kommunikáció nem mindig biztonságos, ezért kérjük, hogy e-mail-jeiben ne közöljön bizalmas adatot.